Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

ΚΑΙΝΟΦΑΝΕΙΣ - ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΙΟΙ


ΚΑΙΝΟΦΑΝΕΙΣ - ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΙΟΙ
ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΠΡΟΣΩΠΑ

Μέρος 2ο

Το 1953 ο James D. Watson και ο E.H.C. Crick ανακαλύπτουν την διπλή έλικα του DNA. Ήτο ήδη γνωστό από το 1944 ότι επ΄ αυτού ήταν καταγραμμένες οι γενετικές πληροφορίες. Παρ΄ όλη την συσσώρευση γνώσεων, βασικά ερωτήματα, για δεκαετίες - μέχρι και σήμερα - δεν ήτο δυνατόν να απαντηθούν όπως π.χ. τι καθορίζει την λειτουργία και ¨έκφραση¨ των γονιδίων, πως αλληλοεπιδρούν, τι καθορίζει αν θα είναι ενεργά ή ανενεργά, πως εξ ενός κυττάρου αναπτύσσεται ένας πολυκύτταρος οργανισμός και άλλα πάμπολλα. Εκείνο βέβαια που δεν ελήφθη σοβαρά υπ΄ όψιν, όπως συνηθέστατα συμβαίνει, είναι η συνειδητοποίησις του κατά πόσον τα ερωτήματα που θέτουμε είναι πάντοτε τα ορθά, αν οι απαντήσεις που δίδουμε είναι ορθές και πόσες χιλιάδες ακόμη ερωτήματα δεν έχουμε σκεφθεί να τα θέσουμε και πως μέσα στις χιλιάδες που δεν σκεφθήκαμε, κάποιο, άγνωστο ποιο, μπορεί να είναι το ουσιωδέστερο απ΄ όλα. Ως συνήθως με επιφανή επιπολαιότητα πιστεύουμε ότι οι ερμηνείες βρίσκονται ανάμεσα στα ερωτήματά μας και ότι δεν απαιτούνται όλες για να μπορούμε, ασυνείδητα, να επιχειρούμε γενετικές ακροβασίες. Στο ενδιάμεσο οι ¨τυχαίες¨ και απρόβλεπτες αποκαλύψεις και εκπλήξεις δεν μας πείθουν για την έλλειψη γνώσεως και συνέσεως, ούτε για τους κινδύνους που παραμονεύουν μέσα στο πυκνό δάσος της άγνοιας, της αλαζονείας και της κακοήθους σκοπιμότητος..
Είκοσι χρόνια μετά την ανακάλυψη της διπλής έλικος γνωρίζαμε ελάχιστα εν σχέσει με σήμερα που γνωρίζουμε ελάχιστα εν σχέσει με δέκα χρόνια στο μέλλον κ.ο.κ. Παρ΄ όλους τους ολεθροφόρους κινδύνους όμως που παραμονεύουν ανάμεσα στα γενετικά παίγνια, οι βιολόγοι, οι συναφείς εταιρείες, τα εργαστήρια και οι οικονομοπολιτικοί υδροκέφαλοι με την χαρακτηριστική ιδιόμορφη ολιγοφρένειά τους άρχισαν πυρετωδώς να επιδίδονται στο ¨πρόγραμμα¨ απεξαρθρώσεως του κώδικα της ζωής για τον οποίο απαιτήθηκαν πάνσοφες επιλογές δισεκατομμυρίων ετών ώστε να καταστεί δυνατή η εμφάνισις, εγκατάστασις και ισορροπία της ζωής. Ασυνείδητοι βιολόγοι υπήρχαν και υπάρχουν αρκετοί για να οργανωθεί το μεγαλύτερο ιστορικό έγκλημα. Επαναλαμβάνω: χαυνοσυνείδητοι βιολόγοι. Είναι ανόητο βέβαια να πιστεύουμε ότι οι βιολόγοι των ¨επιλεγμένων¨ εργαστηρίων είναι επιλεγμένες ιδιοφυΐες. Αν παρακολουθήσουμε το έργο τους θα διαπιστώσουμε ότι είναι μετριότητες επιλεγμένες για μια συγκεκριμένη σκοπιμότητα και στιγματισμένες με όλες τις κακοήθειες που χαρακτηρίζουν τέτοιες μετριότητες. Και αυτό βέβαια δεν χαρακτηρίζει μόνο τους βιολόγους αλλά πολλούς κλάδους επιστημόνων. Στους βιολόγους όμως αποκτά ιδιαίτερη σοβαρότητα.
Έτσι περίπου είναι η κατάσταση της σημερινής ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ή όπως θέλουν κάποιοι να την αποκαλούν Biotechnology Industry! Πιστεύουν δε ¨επιλεγμένοι¨ βιολόγοι (ο ανόητος πιστεύει πάντα ότι γνωρίζει πολύ καλά τι λέει και τι κάνει) ότι δραστικότατα έχει αλλάξει η κατάσταση εδώ και δέκα-είκοσι χρόνια, από τότε που ¨και ο εξυπνότερος βιολόγος δεν θα μπορούσε να φαντασθεί τις σημερινές ερευνητικές μεθόδους .¨. Βέβαια δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το ίδιο πίστευαν και τότε, στην δεκαετία του ΄70 οι βιολόγοι, το ίδιο θα πιστεύουν και οι βιολόγοι του 2020. Όμως η βιοτεχνολογία, τα πειράματα της γενετικής μηχανικής, άρχισαν να παίρνουν τρομακτικές διαστάσεις εκείνη την δεκαετία, που σύμφωνα με τους σημερινούς βιολόγους, οι τότε βιολόγοι ούτε λόγο ούτε πολύ βρίσκονταν μέσα σε ένα ημίφως ή σκότος. Αν είναι δυνατόν ένα μυστήριο σαν αυτό της ¨ζωής¨ να απαιτεί μόνο μερικές δεκαετίες για να εκτεθεί στο ¨φως¨ και στη λεηλασία!. Τα ¨μυστήρια¨ της KGB και CIA απαιτούν περισσότερο χρόνο!
Δεν μπορώ να μην αναφέρω το ότι πραγματικά σώφρονες βιολόγοι στις αρχές της δεκαετίας του 70 εναγωνίως προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να παρεμποδίσουν τα ολεθροτόκα πειράματα. Χαρακτηριστική είναι η φωνή αγωνίας τους στο SCIENCE: ¨είμαστε αρκετά σοφοί και έμπειροι ώστε να είμαστε έτοιμοι να ανακατέψουμε αυτό που η φύσις για δισεκατομμύρια χρόνια απαγόρευε, το γενετικό υλικό των ευκαριωτικών και προκαριωτικών κυττάρων:(δηλαδή γονίδια π.χ. μικροβίων και ανθρώπων). Δεν γνωρίζουμε τον τρόπο δράσης (επίθεσης) των μικροβίων και ιών στα κύτταρα.έχουμε λοιπόν το δικαίωμα να δράσουμε δίχως δικλείδες ασφαλείας και πιθανότητες επανορθώσεως πάνω στην σοφία δισεκατομμυρίων ετών, απλώς για να ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες και την περιέργεια λίγων επιστημόνων;. Το μέλλον θα μας καταρασθεί.¨.

..Σε κάποιο σημείο του απείρου υπάρχουμε. Αμφοτερόπλευρα εκτείνεται το άπειρο. Και προς τον μικρόκοσμο και προς τον μεγάκοσμο. Το λάθος μας είναι να πιστεύουμε ότι προς την απειροκατεύθυνσιν του μικροκόσμου μπορούμε να αναλάβουμε τον ρόλο Θεών, όπως αισθανόμαστε από την απειροκατεύθυνσιν του Μεγαπείρου ¨κάποιος¨ να παίζει το ρόλο του Θεού σε μας: αμείλικτου,  απλησίαστου και ακατανόητου. Καθότι όμως πεπερασμένοι, υποθέτουμε και πιστεύουμε ότι προς την κατεύθυνσιν του μικροκόσμου υπάρχει πέρας. Άλλωστε οποιαδήποτε τεχνολογική ανάπτυξις δεν θα κατορθώσει ποτέ να μας φέρει ούτε μέχρι τα όρια των όμορφων ηλιακών συστημάτων, ενώ απεναντίας μπορεί να μας ¨φέρει¨ ανάμεσα στα γονίδια, μόρια ή άτομα! Έτσι μπορούμε να γίνουμε κυρίαρχοι της φύσεως που μας δημιούργησε, να την καταστρέψουμε και να την αντικαταστήσουμε. Όταν όμως από Νόμο Κοσμικό ανήκουμε σ΄ αυτή, καταστρέφοντάς την θα αντικατασταθούμε. Από τι όμως: Δεν μας ενδιαφέρει. Φτάνει ορισμένοι υπερανόητοι να αισθανθούν για χρόνο απειροελάχιστο  ότι είναι θεοί και να μπορούν να προκαλούν την θεότητα της Κοσμικής Δημιουργίας.
Ο μύθος της μεγαλοφυΐας  πρέπει να καταρριφθεί. Δεν υπάρχουν σήμερα μεγαλοφυΐες και αυτοί που χαρακτηρίζονται σαν τέτοιοι, είναι ή από σκοπιμότητα ή από άγνοια. Ο αιώνας μας είναι αιών της τεχνητής και τεχνικής ευφυΐας. Ίσως υπήρξαν μερικοί ιδιοφυείς, αλλά το ¨σύνολο¨ της ¨Νοητικής¨ τους ικανότητας μόλις να προσέγγισε το δείκτη του μετρίου. Δημιουργήθηκαν όμως αλλεπάλληλοι μύθοι για να ¨οικοδομηθή¨ ο μύθος της ανθρώπινης θεότητος που καταρρέει στην πρώτη απόπειρα του ανθρώπου να παίξει τον ρόλο θεού. Και εδώ αποκαλύπτεται η σαθρότης της πλαστής μεγαλοφυΐας και τα ενδοχάσματα της ¨ιδιοφυΐας¨. Σε κάθε τομέα της επιστημονικής έρευνας, η αλαζονία μας, πατά πάνω σε δάφνες κάτω από τις οποίες η άβυσσος της άγνοιας ούτε καν θέλει να μας εμπαίξει. Οι δάφνες μαραίνονται και οπές προς την άβυσσο προβάλουν. Άραγε αθροίζουμε γνώσιν αληθινή ή δάφνες για να κλείνουμε τις οπές και ¨προσχηματική¨ γνώσιν; Δυστυχώς ούτε προσχηματική γνώσιν καθότι όταν πιστεύουμε ότι αποκωδικοποιήσαμε τους νόμους του σύμπαντος και δεν απομένει πλέον τίποτα για να ανακαλύψουμε ή ότι έπαψε πλέον ή φύσις να ηγεμονεύει και υπέκυψε στην δική μας μονοκρατορία, τότε και τα ¨προσχήματα¨ έχουν καταρρεύσει. Εδώ λοιπόν, σ΄ αυτό το εγγύς σημείο είναι που θα παρέμβει η άβυσσος και ήδη τα πρώτα τελεσίγραφα τυπώθηκαν στην ανθρώπινη ¨οθόνη¨. Εάν η κοσμική θεότης αδιαφορεί για ορισμένες ¨εκτιμήσεις¨ μας όπως π.χ. c=3.0 X 1010 cm sec-1  ή me=9.1 X 10-28g ή m=1.6 X 10-24g ή G=6.7 X 10-8 erg cm.g-2 ή h=1.5 X 10-27 erg sec ή H=1.6 X 10-18 sec-1 ή p=4 X 10-31 g cm-3 ή cc=4.8 X 10-10 erg ½ cm ½ ή 8πG/C4 X VED (vacuum energy density) (κοσμολογική σταθερά) κ.ο.κ. η Δημήτηρ δεν φαίνεται να αδιαφορεί για την χειρίστη ιεροσυλία και τα μυασματικά παίγνιά μας με τον κώδικα του εμβίου φύσεως. Η αλαζονεία μας εδώ ξεπέρασε τον εαυτό της σ΄ ένα αγώνα δρόμου με την αφροσύνη μας.
Με την έναρξη της δεκαετίας του 70 οι πρώτου υπεραλαζόνες και άφρονες εμφανίζονται απροκάλυπτα στα παρασκήνια της ¨καθημερινής¨ ανθρωπότητος και επισήμως στους εργαστηριακούς πύργους της επιστήμης της. Οι άνθρωποι κοιμούνται και ξυπνούν διαδοχικά μέσα στο αμφιθέατρο των θεαμάτων, της επιβιώσεως, των ελπίδων και των απογοητεύσεων της παγκόσμιας ιλαροτραγωδίας. Και οι πλέον απαισιόδοξοι δεν αντιλαμβάνονται το τι προετοιμάζεται πυρετωδώς.
Η από βιολόγους θραύσις των ¨δομικών¨ μονάδων της ζωής των ζώντων οργανισμών, από πλασμίδια, βακτηριοφάγους, ιούς, μικρόβια, μέχρι και του ανθρώπου και γενική γενετική παμμιξία κατά βούλησιν!. Δηλαδή βίαιη ¨εισαγωγή¨ γενετικού υλικού, (γονιδίων) ανθρώπινων κυττάρων σε χρωματοσώματα μικροβίων ή ιών ή άλλων έμβιων και αντιστρόφως και ποικιλοτρόπως. Ό,τι η Φύσις κράτησε αυστηρότατα χωριστά για δισεκατομμύρια χρόνια εμείς αρχίζουμε ασυνείδητα και δίχως την ελάχιστη γνώσιν ή ασφαλιστικές δικλείδες ή την παραμικρή βεβαιότητα και ασφάλεια να τα αναμιγνύουμε βίαια. Προς τι; Το ερώτημα δεν θα απαντηθεί ποτέ ούτε ποτέ θα καταστεί αποδεκτή και η παραμικρή δικαιολογία. Ανοητολογίες πολλές. (Ανάλογη με αυτή της ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικούς αντιδραστήρες!.) Δηλαδή παραγωγή ινσουλίνης, ιντερφερόνης, ¨ιικών πεπτιδικών αντιγόνων¨, ρενίνης κλπ π.χ. με εισαγωγή του γονιδίου ανθρώπων εντός κολοβακτηριδίων ώστε τούτο να παράγει ανθρώπινη ινσουλίνη με την ¨καθοδήγησιν¨ του ανθρώπινου γονιδίου του υπεύθυνου για την παραγωγή  ινσουλίνης στον ίδιο τον άνθρωπο. Με τέτοιου είδους προσχήματα φτάνουμε να κάνουμε τις πιο απίθανες μίξεις γενετικών υλικών ώσπου κάποια στιγμή εμφανίζεται ο ίδιος ο Δαίμων Τρόμος: Εμφάνισις απρόβλεπτων τεχνητών ιών με εντελώς απρόβλεπτες και θανατηφόρες νοσογόνους ιδιότητες και όχι μόνο αυτό. Το τραγικότερο : πλήρης άγνοια της συμπεριφοράς των και πλήρης αδυναμία καταπολεμήσεως των. Ούτε ελέγχουμε πλέον και ούτε γνωρίζουμε τις πανίσχυρες και καταστροφικές χίμαιρες που έχουν τεχνητώς δημιουργηθεί και οι πιθανότητες να καταστρέψουν εντελώς την ιερή κοσμική νομοθεσία στην οποία στηρίζεται εν γένει η ζωή είναι τόσο μεγάλες που φαίνεται πλέον βέβαιο ότι ή θα εξαφανισθεί ή ζωή, ή η μέχρι σήμερα από καταβολής κόσμου έμβιος μορφολογία θα παραμείνει ανάμνησις στο κοσμικό υποσυνείδητο. Η εισαγωγή τεχνητών και φυσικών γονιδίων κλπ με το γελοιωδέστατο πρόσχημα ότι δεν μπορεί να προκύψει κάτι βιώσιμο, ενώ προέκυψαν πολλά θα οδηγήσει σε τέτοια ¨φαινόμενα¨ στο εγγύς μέλλον που η εικόνα της φύσεως τουλάχιστον θα φαίνεται σαν να παρατηρείται μέσα σε παραμορφωτικά κάτοπτρα. Όσο για την  τραγικότητα στην εν γένει συμβίωσιν των όντων κανείς δεν μπορεί να την περιγράψει.

Γιατί φτάσαμε ως εδώ; Για λόγους πολλούς και διότι όταν π.χ. ο Paul Berg στο Stanford κατασκεύασε το υβρίδιο SV 40 - lambda phage - E coli με την υποστήριξιν της αμερικανικής κυβερνήσεως και του συναδέλφου του Renato Dulbecco και άλλων, όλη σχεδόν η ανθρωπότης ασχολείτο με τον Kissinger και τον Allende, με την CIA και την Committee of 40, με τα έγγραφα του πενταγώνου και την ανταρσία στις φυλακές Attica N.Y. κλπ. Η κραυγή των αντιδρώντων βιολόγων: το πείραμα του Berg είναι τρομακτικό και διασπείρει τον τρόμο σε όλους μας και σε αυτόν τον ίδιο¨, ήταν αδύνατον να φθάσει μέχρι σ΄ εμάς, και να έφθανε όμως, εμείς θα ακούγαμε μόνο ¨Βιετνάμ¨ κ.λ.π. Όταν λίγο αργότερα σε ένα ¨συμπόσιο¨, σε κάποιο πύργο της Σικελίας η ερώτηση πρόβαλε σαν Δαμόκλειος σπάθη για την ανθρωπότητα: ¨πρέπει ή δεν πρέπει να προβούμε σε πειράματα γενετικής μηχανικής τα αποτελέσματα των οποίων, όσον αφορά τις κοινωνικές, πολιτικές, ηθικές και βιολογικές επιπτώσεις δεν μπορούμε να προβλέψουμε¨, ενώ ορισμένοι και πάλι αντέδρασαν, οι μεγαλύτεροι τότε βιολόγοι όπως ο sir Francis Crick έμειναν σιωπηλοί!.
Η ομάδα λοιπόν Berg, Jackson, Symonds και Kaiser, Lobban κ.α. συνεχίζουν τις ¨ερασιτεχνικές¨ τους μεθόδους στις τεχνικές μίξεις γενετικού υλικού διαφόρων οργανισμών και μικροοργανισμών (γενετικού υλικού μικροβίων σε κύτταρα θλαστικών και αντιστρόφως) ενώ ήδη είχαν μεγάλη εμπειρία στο να μην έχουν προβλέψει στο παρελθόν τα αποτελέσματα των πειραματισμών των. Συγχρόνως το πρώτο ¨συνθετικό γονίδιο¨ έχει κατασκευασθεί από τον H.G. Khorana. Διάφορα ένζυμα (restriction enzymes, ligases, ECORI, Lambda exonuclease, terminal transferase κ.α.) ΑΤΡ, ΤΤΡ και ραδιενέργεια χρησιμοποιούνται με όλη την ευκολία που παρέχει η ημιμάθεια, ο ενθουσιασμός, η σκοπιμότης και η άγνοια για την χιμαιρική μικροχειρουργική. Ο P. Labban δημοσιεύει εκτεταμένη μελέτη το ΄73 στο Journal of Molecular Bacteriology για τις πειραματικές του ακροβασίες γενετικής μηχανικής στο βακτηριοφάγο Ρ22 και ο Berg με την ομάδα του (Mertz, Davis κ.α.) έχει προηγηθεί με τους δικούς του ανασυνδιασμούς γονιδίων και της κατασκευής υβριδίων με την βοήθεια του ECORI και DNA ligase. Ακολουθούν άλλοι όπως ο V. Sgaramella, H. Goodman κ.α. σε ένα αγώνα δρόμου ¨φήμης¨, βιασύνης και ανεπανόρθωτου ολέθρου.
Την τραγικότητα της καταστάσεως την συνειδητοποιούν ορισμένοι νεαροί βιολόγοι και με ενέργειές τους συγκαλείται ¨συμπόσιο¨ στο Asilomar Conference Center του Pasific Grove της California τον Ιανουάριο του ΄73. Διάφοροι βιολόγοι με πρωτοστατούντα τον P. Berg υποστήριζαν ότι το άγνωστο του αποτελέσματος ενός πειράματος γενετικής μηχανικής δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να αποτελεί αιτία για να μην επιχειρηθεί ένα τέτοιο πείραμα. Ο Berg που καθοδηγούσε το συμπόσιο, απέκλεισε τους δημοσιογράφους και όσους ήτο δυνατόν εκ των αντιδραστικών βιολόγων.
Ενώ το αντικείμενο αφορούσε την ανθρωπότητα - Biohazards in Biological Research - δεν έπρεπε κατά τον Berg  αυτή να γνωρίζει τίποτα. Ασχολούνται όλοι με το Βιετνάμ, το Watergate, τις δικτατορίες και διάφορες άλλες πολιτικολογίες. Ο mister Berg μετά το συνέδριο παραπονέθηκε - γνωστή τακτική - ότι ουσιώδεις παρατηρήσεις και σημειώσεις χάθηκαν. Σημειωτέον ότι δεν καθορίστηκαν ούτε οι απαραίτητοι κανόνες ασφαλείας των εργαστηρίων για τέτοιου είδους πειράματα που οποιαδήποτε στιγμή θα ήτο δυνατόν να γίνουν αίτια ανεξέλεγκτων θανατηφόρων πανδημιών. Εντός ελάχιστου χρονικού διαστήματος ο S.N. Cohen πειραματιζόμενος με πλασμίδια και με διαφορετική ¨τεχνοτροπία¨ από αυτή του Berg έκανε την γενετική μηχανή προσιτή στον ¨καθένα¨. Με ελάχιστες γνώσεις και απλές τεχνικές ποικίλα τμήματα DNA από απεριόριστο αριθμό οργανισμών και μικροοργανισμών ήτο δυνατό να συνενωθούν και να δημιουργήσουν  ¨υβρίδια¨ που ποτέ μέχρι τώρα η Φύσις δεν επέτρεψε να δημιουργηθούν και φυσικά είχε σοβαρότατους λόγους γι΄ αυτό.
Στην ¨Gordon Research Conference on Nucleic Acids¨ τον Ιούνιο του ΄73 οι κίνδυνοι αποσιωπούνται και κανείς και πάλι δεν ενημερώνεται. Ακόμη και μεταξύ των ίδιων των βιολόγων επικρατούσε καχυποψία και μυστικότης καθ΄ ομάδες. Μόνο ο E. Ziff αναφερόμενος στο συμπόσιο, δημοσιεύει τον Οκτώβριο του ' 73 στο New Scientist τις επιφυλάξεις του: Οι βιολογικές ιδιότητες DNA υβριδίων δεν έχουν εξετασθή και δεν μας είναι γνωστές, μερικά, μας καθιστούν ανήσυχους, είναι ικανά να προκαλούν καρκινογένεση. πιθανόν οι άνθρωποι να έχουν μηχανισμούς να προστατεύονται από τέτοιου είδους υβρίδια. Μέχρι όμως να αποδειχθεί, μια συνειδητή επιστημονική κοινότητα θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στα πειράματα και στους σκοπούς των και θα πρέπει να λάβη κάθε προφύλαξη για το κοινό . Οι επιπτώσεις από την έκθεση σε (τεχνητούς) καρκινογόνους παράγοντες πιθανότατα θα εμφανισθούν μετά από χρόνια.¨
Οι Nathans και Weissman πίστευαν πως τέτοιες αποκαλύψεις θα οδηγούσαν πιθανόν σε περιορισμούς στα βιολογικά πειράματα που θα δυσκόλευαν την ¨πειραματική έρευνα¨ κάτι που δεν θα ήταν επιθυμητό. Το αποκορύφωμα της ασυνειδησίας εμφανίζεται στην πρόταση της M. Singer : ¨.δεν θα επιτρέψω ουσιώδη συζήτηση επί του θέματος των κινδύνων και των προφυλάξεων, αλλά μόνο να γίνουν προτάσεις. σε δεκαπέντε λεπτά θα κλείσει επί του θέματος η αυζήτησις και θα ακολουθήσει ¨ψηφοφορία¨ δι΄ ανατάσεως της χειρός. Κατόπιν θα προχωρήσουμε κατ΄ ευθείαν στο κυρίως επιστημονικό θέμα ...¨. Καθότι Εβραία και μητέρα τεσσάρων παιδιών η Singer θα έπρεπε άραγε να συμπεριφερθεί κατ΄αυτόν τον τρόπο; Δεν υπήρχε σ΄αυτήν πρόσφατη ιστορική μνήμη από τον φασισμό; Της ίδιας καταγωγής ήταν και ο Berg και ο Cohen και ο Weissman και άλλοι. Τι συνέβαινε λοιπόν στα παρασκήνια των παρασκηνίων; Από τους 142 συμμετέχοντες οι 47 απεχώρησαν πριν από την ψηφοφορία. Μετά το τέλος του συμποσίου άνοιγαν εντελώς οι πύλες του βασιλείου του ολέθρου. Στην αρχή το ¨τοπίο¨ εξαίσιο. Ο όλεθρος γνωρίζει πολύ καλά και να παραπλανά και να κρύβεται και να χτυπά. Καλύτερα από οποιονδήποτε άνθρωπο που πέρασε από τη Γη. Γονίδια Xenopus laevis σε κολοβακτηρίδια, pSC101 (plasmid Stanley Cohen 101), υβρίδια Drosophila + pSC101 +  βακτηριοφάγοι (ευκαριοτικά - προκαριοτικά) κ.ο.κ.  Πολύ αργά στην San Francisco Chronicle μπορούσαν ορισμένοι να διαβάσουν και συνειδητοποιήσουν (και αμέσως αδιαφορήσουν) τα κάτωθι : ¨. ημιτεχνητοί μικροοργανισμοί κατασκευασμένοι από εξέχοντες αμερικανούς επιστήμονες είναι δυνατόν να διαφύγουν από τα εργαστήρια και να αποτελέσουν ολέθριο κίνδυνο για τον γενικό πληθυσμό. .. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το κατά πόσο αυτά τα τεχνητά πλασμίδια, ιοί, μπορούν να αποβούν ολέθρια μολύνοντας ανώτερους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου. ¨
Σε ένα άλλο ¨συμπόσιο¨και πάλι στο Asilomar τον Φεβρουάριο του ΄75 ο David Baltimore παραπονέθηκε στον H. Lewis : ¨κάθε φορά που προσπαθείς να μιλήσεις σε κάποιον , κάποιο αυτί υπάρχει να ακούσει. είναι τρομερό . οι δημοσιογράφοι είναι δυνατόν να καταστρέφουν τα πειράματά μας! ως εκ τούτου θα κρατηθούν μακριά.¨ Τι συνέβαινε από την πλευρά της ¨πολιτείας¨; Ο Γενικός γραμματέας,, τότε του Υπουργείου Υγείας, Παιδείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Caspar Weinberger παρότρυνε τους βιολόγους προς την κατεύθυνση της γενετικής μηχανικής. Στο συμπόσιο του Asilomar του ΄75 παρόλο ότι ακούσθηκε και η φωνή: ¨η άγνοια επί του ¨αντικειμένου¨ πρέπει να μας καθιστά εξαιρετικά προσεκτικούς .¨στην ψηφοφορία μόνο ένας ήτο κατά της συνέχισης των ολεθροφόρων πειραμάτων, κάτω από τέτοιες συνθήκες. Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας επιχορηγούσε τα εργαστήρια του ολέθρου με χρήματα αυτών εναντίον των οποίων έστρεφαν αυτόν τον όλεθρο. Κανένας από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, από τους ανθρώπους της Γης δεν είχε δικαίωμα ψήφου. Με αυτών τη ζωή έπαιζαν θανάσιμα και τελεσίδικα. Τους απασχολούσε το embargo των πετρελαίων, η απαγωγή της Patricia Hearst, ότι ο Nixon οφείλει από τις φορολογικές του δηλώσεις 33000$ τα οποία είχε υποκλέψει, η δολοφονία της μητέρας του Martin Luther King, η ¨απαλλαγή¨ που εδόθη στον Nixon από την Ford, το ότι το Σικάγο σε μια χρονιά διεπράχθηκαν 968 φόνοι, η δίκη του Haldeman, Ehrlichman, και Mitchel,  η εκπαίδευση Σαουδάραβων από αμερικανική εταιρεία για προστασία αμερικάνικων συμφερόντων στην Σ. Αραβία, η κατάληψις της Καμπόδιας, η αποχώρησις (άτακτη) των Αμερικανών από το Ν. Βιετνάμ, οι διπλωματικές σχέσεις Ανατ. Γερμανίας - ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και ο Haig, οι αποκαλύψεις για τον ρόλο της CIA στην Χιλή, η ελληνική ¨μεταπολίτευση¨, η εκθρόνισις του Hallle Selassie, ο Antonio de Spinola, οι Εβραίοι, και οι Άραβες, ο Μακάριος και το δημοψήφισμα, ο IRA η EEC η διαίρεση της Κύπρου, το κομμουνιστικό κόμμα της Ιταλίας, ο τρομοκράτης Carlos, η συνάντηση αμερικανών και σοβιετικών αστροναυτών, η δίκη των συνταγματαρχών, και πάμπολες άλλες  (συγκριτικά) ¨ημιανοησίες¨. Το ότι παρεβίαζαν και κατέστρεφαν την γενετική μας ουσία ούτε τους απασχολούσε - γιατί δεν το γνώριζαν - ούτε θα τους απασχολούσε - αν το γνώριζαν - καθότι είχαν τόσα άλλα ενδιαφέροντα να τους απασχολούν!... Έτσι τον Ιούνιο του ΄76 στην  πρώτη σελίδα του Boston Phoenix δημοσιεύεται άρθρο με επικεφαλίδα ¨Biohazards at Harvard¨ και υπότιτλο ¨επιστήμονες θα δημιουργήσουν νέες μορφές ζωής - αλλά πόσο ακίνδυνες θα είναι;¨ Το άρθρο μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το κτίριο όπου βρίσκουμε τα βιολογικά εργαστήρια του Harvard ήτο ένα παλαιό και άκρως ακατάλληλο για βιολογική ασφάλεια κτίριο από κάθε άποψη. Επικίνδυνοι τεχνητοί ιοί θα μπορούσαν να διαφύγουν οποιαδήποτε στιγμή με οποιονδήποτε τρόπο. ¨Το Harvard το επισκέπτονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Εάν ένας τέτοιος μικροοργανισμός διαφύγει, τότε δεν μιλάμε πλέον για μόλυνση στο Harvard αλλά για όλο τον κόσμο.¨.
Η καθηγήτρια Ruth Hubbard όμως είχε διαφορετική γνώμη: ¨το να μεταφέρω το εργαστήριο μου - το να τα μαζέψω και να φύγω - δεν θα διορθώσει τίποτα.¨. Η αντίδραση προήλθε από τον δήμαρχο του Cambridge (όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιο του Harvard)  A. Velucci. Στο δημαρχείο όπου συγκέντρωσε αρκετούς δημότες, απαίτησε από τους επιστήμονες απαντήσεις, στην επιστημονική ορολογία των οποίων απάντησε απλά: ¨δεν καταλαβαίνουμε την αλφαβήτα σας. Μιλήστε απλά για να αντιληφθούμε τι συμβαίνει¨. Η M. Singer τηλεφωνούσε από την Ουάσινγκτον υπέρ των πειραμάτων. Η απάντηση του Velucci (ιταλικής καταγωγής) ήτο ¨για ποιο λόγο κάποιος από την Ουάσιγκτον θα δώσει υποδείξεις στον δήμαρχο του Cambridge για το τι συμβαίνει στον δήμο του και το πανεπιστήμιο του Harvard ;¨ Ενώ ο Velucci αντιδρούσε για τα ¨ατυχήματα¨ στο πανεπιστήμιο που βρίσκονταν μέσα στον δήμο του, η J. Hopson έγραφε για το πανεπιστήμιο του San Francisco ¨ιός ο οποίος δεν είναι δυνατόν να καταστραφεί - a true Andromeda strain - έχει δημιουργηθεί από πειραματικό ατύχημα σε εργαστήριο του S. Francisco¨. Όταν φτάσαμε στο ¨Gorbach report¨ που ανέφερε ότι ¨45 ειδικοί επιστήμονες από τις ΗΠΑ και το εξωτερικό συμφώνησαν το κολοβακτηρίδιο Κ12 δεν ήτο φυσιολογικό επιδημικό παθογόνο και δεν θα έπρεπε με εργαστηριακές παρεμβάσεις γενετικής μηχανικής να μετατραπεί σε παθογόνο¨ ήταν πλέον πολύ αργά. Ήδη και ιδιωτικές εταιρείες ασχολούντο με γενετική μηχανική. Και άρχισε η λογοκρισία σε ότι αφορά αυτά τα πειράματα. Ο Itakura στο City of Hope του Los Angeles ανεκάλυπτε νέα μέθοδο κατασκευής τεχνητών γονιδίων. Όσον αφορά τον Velucci έχασε τη θέση του και οι δημότες το χρόνο τους.    
Περίεργες επιδημίες άρχισαν να εμφανίζονται σε όλο τον κόσμο σε ανθρώπους και ζώα. Σε αρκετές, απεδείχθη ότι το αίτιο δεν ήτο μόνο φυσικοί ιοί αλλά συνυπήρχαν και τεχνητοί ιοί. Ένας νέος καρκινογόνος ιός εμφανίζεται απρόοπτα σε εργαστήριο του Texas (San Antonio). Βιολόγοι κατασκευάζουν ιό από μίξη ενός μη παθογόνου ιού baboon, και ενός επίσης μη παθογόνου ποντικών. Το νέο υβρίδιο προκαλούσε καρκίνο όχι μόνο σε ποντικούς αλλά και σε σκύλους και χιμπατζήδες καθώς και σε ανθρώπινα κύτταρα. Ο S. Kalter, διευθυντής του εργαστηρίου, έντρομος ανακοίνωνε : ¨Όταν οι χιμπατζήδες άρχισαν να πεθαίνουν τρομάξαμε. Θεέ μου, αν αυτός ο ιός προκαλεί θάνατο στα ζώα τι θα προκαλέσει σε μας και τότε σε όλο τον κόσμο;¨ Το κογκρέσο άφηνε ελεύθερες τις ιδιωτικές εταιρείες να κάνουν οτιδήποτε θα ήτο ¨επικερδές¨. Στο τέλος το ΄77 περισσότερα από 150 πειράματα ανασυνδιασμού DNA στην Ευρώπη και περισσότερα από 300 στις ΗΠΑ βρίσκονταν σε εξέλιξη. Διάφοροι ¨επιστημονικοί¨ ιδιωτικοί οργανισμοί όπως (European Molecular Biology Organization), ICSU (International Council of Scientific Union), COGENE (Committee on Genetic Engineering), ESF, EMRC κ.α. προστάτευαν τα πειράματα από το κοινό, από την ανθρωπότητα, αυτή την ¨ανόητη¨ ανθρωπότητα που δεν έχει κατάλληλο νοητικό επίπεδο για να αντιληφθεί. Η επιβλητική φωνή των βιολόγων ήταν πάντα η ίδια: ¨Αφήστε μας ήσυχους. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι κάνουμε¨. Άραγε : Τι μπορούν να μας πουν για τα νεοφανή διαρκώς πολλαπλασιαζόμενα θανατηφόρα νοσήματα που άρχισαν να ανατέλλουν σαν βιολογικές βόμβες από το 1980 κυρίως και μετά στον ουρανό της ανθρωπότητος; Μπορεί να δώσει μια απάντηση ο R. Weinberg που διαλαλεί ότι είναι πλέον κυρίαρχος της φύσης; Αργότερα θα αναφερθώ στους clones, διότι απαιτεί ιδιαίτερο και εκτεταμένο κεφάλαιο..
Η φωνή του δαίμονος δεν πείθει. Σήμερα τέτοιου είδους πειράματα γίνονται παντού. Προσπαθούν να διορθώσουν με γενετική μηχανική τα δεινά που προκάλεσαν με την γενετική μηχανική.
Σήμερα οποιαδήποτε τεχνητή μετάλλαξις επιχειρείται. Εντελώς άγνωστοι ανασυνδιασμοί που ποτέ δεν δημιουργήθηκαν από τη φύσι ή τους απέρριψε ή από ¨ενδογενή¨ σοφία και γνώσι δεν τους επεχείρησε, οι επιστήμονες τις ¨κατόρθωσαν¨ μέσα σε διάστημα μερικών ημερών. Οι μηχανισμοί ελέγχου φυσικών γονιδίων από τους νόμους της φύσεως δεν έχουν καμμιά ισχύ στα τεχνητά παρείσακτα γονίδια που εισάγονται μέσα σε ένα βιολογικό σύστημα. Έτσι περιμένουμε το αποτέλεσμα δίχως τις περισσότερες φορές να έχουμε την παραμικρή ιδέα τι μπορεί να είναι. Η τεχνητή επίθεσις στα σπερματοζωάρια μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια τις πιο αποτρόπαιες βιώσιμες ή μη χίμαιρες. Τεράστιες ποσότητες DNA παράγονται μέσω PCR. Πέραν τούτων επιχειρείται πυρετωδώς και παραγωγή τεχνητού πρωτο-πλάσματος. Ο Masuo Aizawa αναπτύσσει ¨αποικίες¨ νευρικών κυττάρων, φιλοδοξώντας να κατασκευάσει τεχνητό ¨εγκέφαλο¨. Ο J. Szostak, ο G. Joyce, ο T. Cech, Douna κ.α. προσπαθούν να κατασκευάσουν ¨τεχνιτή ζωή¨ πειραματιζόμενοι με RNA. Κάθε είδους πείραμα σε κάθε σχεδόν χώρα βρίσκεται σε εξέλιξι για να συμβάλλει στην ¨εξέλιξι¨ - πιστεύουν οι ερευνητές - ενώ προσωπικά πιστεύω για να αναστείλει την εξέλιξη και καταστρέψει στον προσεχή αιώνα ίσως την ζωή όπως την γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.
Ο Θεός ¨πέθανε¨ και ο άνθρωπος κάνει ό,τι θέλει.  Λησμονεί όμως ότι ανήκε στη Βασιλεία του Θεού και δεν είναι δυνατόν παρά αφού τον δολοφόνησε να τον ακολουθήσει με μια ιδιόμορφη και πρωτοφανή πράξη αυτοχειρίας.
Η αλαζονική φωνή του R. Weinberg θα πλανάται πάνω από την έρημο: We are no longer the victims of biology but the masters of it..

Η δική μου φωνή.
¨.Μόνος εσύ το θέλησες να ορθωθείς αντίκρυ
στο μεγαλείο του θεού και της Δημιουργίας
Να βλασφημήσεις βάναυσα την Φύση την Αγία.
Μόνος λοιπόν θε να σταθείς
μπρος στα ¨τοκογλυφεία¨
για να εισπράξεις την τιμή που εμίανες τα Θεία...
...
....
Αποφλοιώστε τους ¨ηγεμόνες¨ του κόσμου
κάτω από τα προσωπεία
όντα στυγερά, κινούμενοι θάνατοι
μαριονέτες ενός κραταιού Άδη
που έπαιξε με τα έργα τους
και κέρδισε τον κόσμο.

. δεν θα ακούγεται πουθενά.


ΜΑΝ. ΚΑΠΟΥΣΙΔΗΣ
Ιατρός Παθολόγος
(πρώτη δημοσίευσις 1994)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου